Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SILVER LEMON s.r.o., se sídlem na adrese Šaldova 219/1E, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 054 70 358, společnost zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 264178

(dále jen: „správce“).

 1. Kontaktní údaje správce jsou:

Karolína Kejřová

e-mail:  info@energizujici-voda.cz

telefon: +420 736 677 449

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 • informace o zakoupených produktech, informace ohledně platebních údajů, čísla platebních účtů, údaje o reklamacích

 

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 • Z hlediska marketingových aktivit je doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, do momentu odvolání Vašeho souhlasu, vznesení námitky nebo požadavku na výmaz z účelu tohoto zpracovávání. Pokud vznesete námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat
 • účetní

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Zpracovatelé osobních údajů 

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

 

VII.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení počítačových úložišť dat, hesla, antivirový program, šifrování, zálohy. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

Deaktivace cookies v různých prohlížečích

 

 • woocommerce_cart_hash– Pomáhá WooCommerce určit, kdy se změní obsah košíku / data. – „Dočasné“ (session) cookies: tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči jen po dobu relace, tedy do chvíle, než opustíte webové stránky.
 • woocommerce_items_in_cart– Pomáhá WooCommerce určit, kdy se změní obsah košíku / data. „Dočasné“ (session) cookies: tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči jen po dobu relace, tedy do chvíle, než opustíte webové stránky.
 • wp_woocommerce_session_ – Obsahuje jedinečný kód pro každého zákazníka, aby věděl, kde najít data košíku v databázi pro každého zákazníka. – Platí 30 dnů. „Trvalé“ (persistent) cookies: tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči i po skončení relace (pokud je nevymažete).
 • wordpress_test_cookie – WordPress také nastaví soubor cookie s názvem wordpress_test_cookie, aby zkontroloval, zda jsou soubory cookie v prohlížeči povoleny, aby uživatelům poskytly odpovídající uživatelský zážitek. Tento soubor cookie se používá na klientském rozhraní, i když nejste přihlášeni. „Dočasné“ (session) cookies:tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči jen po dobu relace, tedy do chvíle, než opustíte webové stránky.
 • YouTube VISITOR_INFO1_LIVE–  Tato cookie sleduje zhlédnutí Youtube videí na webové stránce. – Platí 30 dnů. „Trvalé“ (persistent) cookies: tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči i po skončení relace (pokud je nevymažete).
 • YouTube NID– Většina uživatelů Googlu bude mít preferenční cookie zvanou ‘NID’ ve svém prohlížeči. Prohlížeč zasílá tuto cookies s požadavky stránkám Googlu. NID cookie obsahuje unikátní ID, které Google zapamatování si Vašich preferencí a dalších informací, jako například preferovaný jazyk (např. Angličtina), kolik výsledků vyhledávání si přejete zobrazovat na stránku (např. 10 nebo 20) nebo jestli si přejete mít zapnutý filtr SafeSearch. – Platí 30 dnů. „Trvalé“ (persistent) cookies: tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči i po skončení relace (pokud je nevymažete).
 • YouTube PREFTato cookie je používána Googlem pro nastavení jazykových preferencí jeho uživatelů.  – Platí 30 dnů. „Trvalé“ (persistent) cookies: tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči i po skončení relace (pokud je nevymažete).

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.6.2021.