Vliv sítí 4G a 5G na naše biologické systémy

Neustálý vývoj technologií stvořil svět, který je trvale a globálně propojen prostřednictvím sítí Wi-Fi, 4G a 5G. Pro síť 5G je zapotřebí širší rozsah frekvencí, což vyžaduje zvýšení počtu používaných antén a satelitů. Řada studií zkoumala, jaký vliv mají hladiny frekvencí jednotlivých technologií na naše tělo. Vědci však stale nejsou jednotní. Některé studie tvrdí, že síť 5G není pro člověka a životní prostředí škodlivá, zatímco jiné naznačují, že je třeba zvážit potenciální zdravotní riziko a že pro lepší pochopení nově vytvořené technologie je zásadní důkladný budoucí výzkum. Některé studie navíc ukázaly, že nové sítě negativně ovlivňují bakterie v lidském těle, což by mohlo v budoucnu představovat velký problém, protože význam bakterií v lidském těle je mezi vědci dobře známý fakt.

Náš tým provedl řadu studií, které zkoumají vliv sítí 4G a 5G na naše biologické systémy. Kromě toho jsme provedli test mozku pomocí EEG, abychom posoudili naši práci. Vzhledem k tomu, že velké procento mozku a lidského těla tvoří molekuly vody, byly experimenty prováděny také s vodou. Do experimentu byl zahrnut také výzkum vzduchu.

Výzkum rostlin

Měřili jsme kvalitu rostlin pomocí specifických senzorů. Zdravá rostlina má určité množství slabého napětí a dokáže reagovat na světlo a půdu. Když je rostlina oslabená, hladina energie se přiměřeně sníží. Když rostlina odumře, nenaměří se žádná hladina energie. Poté jsme frekvence 4G a 5G nasměrovali na dešťovou vodu a pomocí různých senzorů a spektroskopie jsme měřili určité vlastnosti. Výsledky ukázaly, že při působení frekvencí 4G a 5G klesají energetické hladiny vody i rostlin.

Dalším krokem experimentu bylo vytvoření koherentní dešťové vody. Když byla vystavena frekvencím 4G a 5G, energetická hladina této koherentní vody také klesla, ale stabilizovala se mnohem rychleji ve srovnání s běžnou vodou.

Molekuly vody spolu neustále komunikují

Molekuly vody tvoří naši DNA a buněčnou strukturu a je důležité si uvědomit, že tyto molekuly spolu neustále komunikují a vytvářejí tak systém, v němž probíhá neustálá výměna informací.

Kupte si ještě dnes vaši Analemma

Připojte se k “(R)evoluci vody”

Energizující voda 3

Analemma – trubice na úpravu vody

4 050 

Analemma je nástroj pro přeměnu běžné vody z kohoutku do energizující, supernabité, plnospektrální a koherentní podoby. V běžné kohoutkové vodě se molekuly H2O pohybují chaoticky a nepravidelně.  Analemma jednoduchým procesem radikálně změní stav vody tím, že přeskupí molekuly H2O do kapalné krystalické struktury. Tato struktura a její stabilita má neobyčejný vliv na všechny živé organismy.