Podle měření GlycanAge vám pití vody Analemma může doslova prodloužit život

K testování vlivu vody Analemma na lidské zdraví jsme použili inovativní metodu, která využívá nejmodernější vědecké poznatky k vyhodnocení vašeho biologického věku a zdraví pomocí nových biologických markerů: GlycanAge. Podle společnosti GlycanAge je jejich test nejpřesnějším dostupným testem biologického věku a zdraví.

Může to být velmi užitečný nástroj, který vám pomůže posoudit vaše zdraví a pohodu.

Tým GlycanAge je světovou jedničkou v oblasti vědy zabývající se glykany. Jejich oceňovaní vědci patří ke špičce v biochemii a molekulární biologii.

Co jsou glykany?

Glykany jsou molekuly cukru, které obklopují a modifikují bílkoviny ve vašem těle. Reagují na vámi zvolený životní styl a mohou přesně určit váš biologický věk.

Glykany mají velký vliv na vaši jedinečnou biologii a jsou téměř stejnou měrou regulovány našimi geny na  straně jedné a prostředím a volbou životního stylu na straně druhé.

Jak souvisí glykany se zdravím a stárnutím?

Glykany hrají zásadní roli při udržování našeho zdraví, ale také se podílejí na většině závažných onemocnění. S přibývajícím věkem se rovnováha prozánětlivých a protizánětlivých glykanů v našem těle mění.

Různé zánětlivé faktory, jako je nadměrná nebo nevhodná strava či fitness režim, hormonální změny, okolní prostředí, etnický původ atd., mohou způsobit nerovnováhu a urychlit proces stárnutí a zvýšit riziko mnoha onemocnění.

GlycanAge study

Jak GlycanAge určuje biologický věk?

GlycanAge určuje Váš biologický věk na základě stavu glykanů ve vašem těle.

GlycanAge analyzuje glykany navázané na nejběžnější protilátku v krvi, která se nazývá Imunoglobulin G neboli IgG.

„Glykany se přímo podílejí na patofyziologii všech závažných onemocnění...“

D. Walt, Národní akademie USA, 2012

Provedli jsme studii, které se zúčastnilo 19 osob obou pohlaví a různého věku. Provedli jsme první test GlycanAge, abychom vytvořili výchozí bod. Účastníci poté začali pít vodu Analemma, minimálně jeden litr  denně po dobu tří měsíců, po jejichž uplynutí podstoupili druhý test. Účastníci studie nezměnili nic ze svého běžného životního stylu. Vše zůstalo stejné, kromě vody, kterou pili.

 

Výsledky byly ohromující!

 

U všech účastníků kromě jednoho došlo k omlazení o 1-12 biologických let po pouhých 3 měsících pití vody.

Kupte si ještě dnes vaši Analemma

Připojte se k “(R)evoluci vody”

Energizující voda 3

Analemma – trubice na úpravu vody

3 990 

Analemma je nástroj pro přeměnu běžné vody z kohoutku do energizující, supernabité, plnospektrální a koherentní podoby. V běžné kohoutkové vodě se molekuly H2O pohybují chaoticky a nepravidelně.  Analemma jednoduchým procesem radikálně změní stav vody tím, že přeskupí molekuly H2O do kapalné krystalické struktury. Tato struktura a její stabilita má neobyčejný vliv na všechny živé organismy.