Analemma a její vliv na mozkové vlny

Mozek je orgán, který  v těle obsahuje nejvíce vody, a proto hraje voda zásadní a významnou roli ve všech jeho funkcích. Při testování vlivu vody Analemma na mozkové vlny jsme si všimli, že během půl hodiny po vypití vody Analemma  nastala rovnováha. Pomocí EEG jsme zaznamenali okamžité pozitivní účinky vody Analemma v různých částech mozku.

Výzkum mozkových vln u dvojčat

Zkoumali jsme mozkové vlny u dvojčat. Při experimentu pilo jedno dvojče obyčejnou vodu a druhé dvojče pilo koherentní vodu. U dvojčete, které pilo koherentní vodu, ukázal experiment změnu mozkových vln delta a theta již po jednom dni. Úprava vzorků koherentní vody používaných při experimentu proběhla několik týdnů před samotným experimentem. Účastníci ani vědec provádějící experiment nebyli informováni o tom, který vzorek byla koherentní voda. U dvojčete pijícího koherentní vodu byl pozitivní rozdíl v rovnováze mezi levou a pravou stranou mozku patrný již během několika hodin po první konzumaci. Pozitivní účinek přetrval po určitou dobu. O tři týdny později bylo druhé dvojče požádáno o pití koherentní vody. Zjištěný pozitivní efekt v rovnováze mozku byl rovněž viditelný. Když dvojče pilo pouze minerální vodu, testy neprokázaly vůbec žádný pozitivní vliv na rovnováhu mozku. Naproti tomu pití koherentní vody vykazovalo pozitivní účinek u obou dvojčat.

Analemma vytváří harmonii. Vytváří rovnováhu v našem těle a mysli. Jednou z klíčových oblastí, kde k této harmonizaci dochází, je mozek.

„Analemma je průlom, je to revoluce ve vědě o vodě.“

Dolf Zantinge, vynálezce a inventor v oblasti získávání dat

Kupte si ještě dnes vaší Analemma

Připojte se k “(R)evoluci vody”

Energizující voda 3

Analemma – trubice na úpravu vody

4 050 

Analemma je nástroj pro přeměnu běžné vody z kohoutku do energizující, supernabité, plnospektrální a koherentní podoby. V běžné kohoutkové vodě se molekuly H2O pohybují chaoticky a nepravidelně.  Analemma jednoduchým procesem radikálně změní stav vody tím, že přeskupí molekuly H2O do kapalné krystalické struktury. Tato struktura a její stabilita má neobyčejný vliv na všechny živé organismy.